logotypy

edu1Celem Politechniki Koszalińskiej jest wykształcenie przyszłych inżynierów na jak najwyższym poziomie. Uczelnia w ramach unijnego projektu pod nazwą „Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych” uzyskała możliwość rozwoju nowych kierunków i podniesienia poziomu kształcenia na nich. Takim kierunkiem jest mechatronika w Instytucie Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej).

Wszyscy studenci pierwszego roku mechatroniki mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych z matematyki i fizyki, co pozwoli im uzupełnić ewentualne braki ze szkoły średniej i ułatwi zaliczenie pierwszego roku studiów. Uczelnia udostępnia  także studentom platformę e-learningową – zainteresowani znajdą tu materiały przydatne w codziennej nauce. Podczas semestru dyplomowego studenci będą mogli odbyć trzymiesięczne płatne staże w przedsiębiorstwach, których działalność jest związana z kierunkiem kształcenia.

W roku akademickim 2010/2011 zostanie przekazane do użytku nowo wybudowane laboratorium wyposażone w aparaturę badawczą na europejskim poziomie.  Laboratorium pozwoli skorzystać z najnowszych technologii materiałowych i informatycznych oraz technik komputerowych. Ułatwi to studentom mechatroniki przygotowanie do pracy w najszybciej rozwijających się branżach przemysłu i usług.

edu2Dziedziny przemysłu wytwarzające urządzenia mechatroniczne rozwijają się niezwykle dynamicznie, co sprawia, że inżynierowie tej specjalności są szczególnie pożądani na rynku pracy.
Po studiach możesz konstruować układy mechatroniczne, pracować w firmach serwisujących aparaturę technologiczną, koordynować ruch w firmach eksploatujących maszyny i urządzenia.
Praca po mechatronice może być zatem nie tylko ciekawa, ale i dobrze płatna.

napis

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->