Województwo Zachodniopomorskie: kierunki studiów, na których są jeszcze wolne miejsca.

Szczecin

kierunki:
- analityka żywności i środowiska wodnego 
- architektura krajobrazu 
- automatyka i robotyka 
- bioinformatyka 
- bioinżynieria żywności i środowiska wodnego 
- biologia 
- elektronika i telekomunikacja 
- elektrotechnika 
- energetyka 
- farmerstwo 
- fizyka techniczna
- inżynieria bezpieczeństwa
- inżynieria chemiczna i procesowa 
- inżynieria materiałowa
- mechanika i budowa maszyn
- mechatronika
- nanotechnoliogia 
- oceanotechnika
- ochrona środowiska [Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej]
- ogrodnictwo
- rybactwo 
- technika rolnicza i leśna 
- technologia chemiczna
- technologia żywności i żywienie człowieka
- towaroznawstwo [Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa]
- transport [Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatronicznej oraz Wydział Techniki Morskiej]
- zarządzanie i inżynieria produkcji
- zarządzanie techniką
- zootechnika
kierunki:
- archeologia
- bezpieczeństwo narodowe
- biologia
- biotechnologia
- edukacja techniczno-informatyczna spec. technika komputerowa i informatyka
- ekonomia
- etnologia
- europeistyka
- filologia germańska
- filologia polska
- filologia polska i kulturoznawstwo ze spec. nauczycielską
- filologia romańska z językiem włoskim
- filologia romańska z językiem włoskim (niewymagana znajomość języka francuskiego)
- filologia rosyjska
- filologia rosyjsko - germańska
- filologia rosyjsko - ukraińska
- filozofia
- filozofia i wiedza o kulturze
- finanse i rachunkowość
- fizyka
- fizyka spec. zaawansowana fizyka i zastosowania komputerów
- geografia
- historia
- informatyka ekonomiczna i pedagogika
- informatyka i ekonometria
- italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
- kulturoznawstwo
- logistyka
- matematyka
- mikrobiologia
- nauki o rodzinie
- oceanografia
- ochrona środowiska
- pedagogika spec. edukacja elementarna i integracyjna
- pedagogika specjalna
- politologia 
- praca socjalna
- socjologia
- stosunki międzynarodowe
- śródziemnomorskie studia 
- teologia - specjalizacja kapłańska
- teologia 
- turystyka i rekreacja 
- turystyka i rekreacja spec. animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki 
- turystyka i rekreacja spec. menadżer turystyki 
- wychowanie fizyczne specj. nauczycielska z dodatkową spec. gimnastyka korekcyjna 
- zarządzanie 
- zarządzanie i inżynieria produkcji
- zdrowie publiczne 
kierunki:
- higiena stomatologiczna 
- pielęgniarstwo 
- położnictwo 
- ratownictwo medyczne 
- zdrowie publiczne - marketing i zarządzenie w służbie zdrowia 
- zdrowie publiczne - promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 
kierunki:
- informatyka 
- logistyka 
- mechanika i budowa maszyn 
- mechatronika  
- transport [Wydział Nawigacyjny oraz Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu]
- zarządzanie i inżynieria produkcji
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->