phoca_thumb_s_medal_pokoProjekt pod nazwą „Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie przybliżenia kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” jest realizowany w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 
Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia na nowych i dotychczasowych specjalnościach studiów technicznych w Politechnice Koszalińskiej poprzez dostosowanie kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców. Z programu skorzystają studenci, którzy w październiku 2009 r. rozpoczęli naukę na drugim roku studiów stacjonarnych, a w kolejnych latach – następne roczniki. Realizacja projektu potrwa do 30.09.2012 roku.
 
Program obejmie studentów następujących kierunków studiów:
– Architektura Wnętrz,
– Technika Rolnicza i Leśna,
– Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,
– Wzornictwo,
– Budownictwo
– Elektronika i Telekomunikacja,
– Inżynieria Środowiska,
– Mechanika i Budowa Maszyn,
– Transport.
 
Realizacja projektu przynosi wiele korzyści studentom i absolwentom Politechniki. W ramach programu studenci otrzymają bezpłatne zajęcia fakultatywne z matematyki i fizyki oraz bezpłatne szkolenia z zakresu prawa pracy, socjologii i doradztwa zawodowego. 
Program obejmuje też uruchomienie nowych atrakcyjnych specjalności:
– Optoelektronika na kierunku Elektronika i Telekomunikacja,
– Transport Chłodniczy na kierunku Transport,
– Zarządzanie przez Wzornictwo na kierunku Wzornictwo.
 
Inne korzyści wynikające z realizacji programu to:
– zakup sprzętu do uczelnianych laboratoriów,
– praktyki i staże studenckie,
– czynny udział pracodawców w procesie kształcenia poprzez udział w pracach nad tworzeniem nowych specjalności, dostosowaniem programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, spotkania, prezentacje, wykłady oraz realizację prac dyplomowych,
– przystosowanie programów nauczania oraz warunków studiowania do potrzeb studentów niepełnosprawnych na kierunkach Architektura wnętrz i Wzornictwo.
  
Partnerem przy realizacji projektu jest Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Politechniki Koszalińskiej. Stowarzyszenie realizuje zadania związane z doskonaleniem pracy Biura Karier w celu lepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy, przy czym Biuro Karier w ramach tego projektu realizuje:
– bezpłatne doradztwo zawodowe oraz konsultacje z zakresu psychologii pracy i prawa pracy dla studentów i absolwentów Politechniki.
– bezpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów,
– Giełdy i Targi Pracy.
Dużą rolę odegrają potencjalni pracodawcy, którzy będą brali udział w pracach nad tworzeniem nowych specjalności, dostosowywaniem programów do potrzeb rynku pracy, jak również przeprowadzali zajęcia praktyczne z przedmiotów specjalnościowych oraz sprawowali opiekę nad praktykantami i stażystami.
 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

                        phoca_thumb_s_kapital_ludzki                                              phoca_thumb_s_ue_efs                        
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->