phoca_thumb_s_kableZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wzbogacą się o nowoczesne sale wykładowe i laboratoria badawcze. Umożliwią studentom uczestniczenie w transmitowanych na żywo wykładach naukowych sław z zagranicy czy symulacje doświadczeń naukowych.
 
Ich budowa sfinansowana zostanie w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedstawiciele władz uczelni podpisali w środę umowy na finansowanie inwestycji z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI), pełniącym funkcję Instytucji Wdrażającej – umowy opiewały na łączną kwotę 252 mln 777 tys. 929 zł.
 
– Ogromnie cieszę się, że sześć uczelni z pięciu miast akademickich już wkrótce dzięki funduszom strukturalnym rozpocznie tak znaczące inwestycje. To ważne, że tak ogromne środki płyną w dobre ręce – mówiła prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Wierzę, że nowe inwestycje będą służyły przyszłym studentom, ale dzięki szybkiej realizacji także tym, którzy już podjęli naukę.
 
Adam Zdziebło, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zaznaczył, że resort nauki i szkolnictwa wyższego jest liderem w wydatkowaniu środków w ramach POIŚ. – To ogromna zasługa ministerstwa, że pieniądze tak szybko i sprawnie trafiają do środowiska naukowego. Lada dzień kontraktacja sięgnie 100 proc. – przyznał.
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w aż trzech Programach Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko.
Do tej pory zawarto już 939 umów na łączną sumę 11,7 mld zł, zakontraktowano już 68,3 proc. środków.
 
Opis finansowanych projektów:
 
1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA – 39 933 000,00 PLN
Przedmiotem projektu jest rozbudowa Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz utworzenie sieci specjalistycznych laboratoriów dydaktycznych. Projekt zakłada również wyposażenie uczelni w niezbędny sprzęt i aparaturę naukową oraz wdrożenie koncepcji informatyzacji, które pozwoli na wzrost jakości kształcenia, swobodną pracę na wysokiej klasy sprzęcie i oprogramowaniu, zapewni bezpieczeństwo danych i pozwoli na wprowadzanie innowacyjnych zastosowań.
 
2. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO – 25 570 440,27 PLN
Uczelnia gruntownie przebuduje jeden ze swoich budynków na cele dydaktyczne Wydziału Mechatroniki, zakupione zostanie ponadto wyposażenie do prowadzenia nowoczesnej działalności edukacyjnej, naukowej i badawczej. Nowoczesna technologia ICT pozwoli na wizualizacje i symulacje, a tym samym lepsze zrozumienie przez studenta złożonych procesów oraz zjawisk zachodzących w systemach mechatronicznych – wiedza ta jest bardzo trudna do opanowania przez studenta przy wykorzystaniu „klasycznej” bazy i pomocy dydaktycznych oraz dostępnej literatury.
Projekt wpisuje się w dokumenty strategiczne na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jego realizacja przyczyni się także do intensywniejszej międzynarodowej współpracy pracowników i studentów WAT.
 
3. POLITECHNIKA POZNAŃSKA – 87 027 730,00 PLN
Uczelnia stworzy nowoczesne Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej, dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i najnowszym technologiom informatycznym wykładowcy i studenci będą mogli korzystać z auli, sal zajęciowych, laboratoriów i aparatury dydaktycznej najnowszej generacji, umożliwiających naukę na najwyższym światowym poziomie.
 
4. POLITECHNIKA GDAŃSKA - 24 640 374,00 PLN
W ramach projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej uczelnia przeprowadzi modernizację i rozbudowę audytoriów i sal wykładowych tak, by uatrakcyjnić tok studiów oraz praktycznie i nowocześnie ilustrować wykładany materiał dydaktyczny. Łącznie projekt obejmuje zmodernizowanie infrastruktury dydaktycznej dla 15 kierunków studiów uznanych za priorytetowe dla rozwoju polskiej gospodarki. Skoncentrowanie w jednym miejscu specjalistów z tych dziedzin, z jednoczesnym poważnym doinwestowaniem sprzętowym i aparaturowym, powinno wytworzyć silny impuls, który zażegna zagrożenia związane z brakiem wykwalifikowanych kadr niezbędnych dla rozwijającej się gospodarki.
 
5. ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH – 33 439 285,00 PLN
Przebudowa obiektu nieczynnej pralni szpitala klinicznego w Katowicach-Ligocie pozwoli na uruchomienie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. W ramach projektu zakupione zostanie także wyposażenie informatyczne, meble, symulatory i fantomy medyczne, wyposażenie sal symulacyjnych. Projekt przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w oparciu o technologie ICT oraz najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne stosowane w nauce medycyny. Oferta edukacyjna zostanie wzbogacona o prowadzenie zajęć dydaktycznych z użyciem testów elektronicznych, multimedialnych wykładów czy transmisji zabiegów włącznie z zabiegami chirurgicznymi.
 
6. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY – 42 167 100,00 PLN
W ramach projektu powstanie Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii  czyli zespół 72 laboratoriów, wyposażonych w najnowszą aparaturę dydaktyczną i nowoczesne technologie. Takie kompleksowe powiązanie oferty edukacyjnej z nowoczesnymi technikami kształcenia (z wykorzystaniem narzędzi i technologii ICT) stanowić będzie wielkie wyzwanie dla młodzieży do podejmowania ciekawych studiów, których ukończenie będzie gwarantować dobre przygotowanie dla sektora gospodarki związanej z medycyną, nowymi materiałami i środowiskiem.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->