Uroczyste posiedzenie senatu inaugurujące działalność nowej polskiej uczelni - Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbędzie się 16 stycznia 2009 w Szczecinie. Jak informuje rzecznik ZUT Stanisław Heropolitański, udział w uroczystości zapowiedzieli m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Błażejowski, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki.


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) powstał z połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie. 5 lipca 2007 r. senaty obu szkół podjęły uchwały o połączeniu, a cały proces legislacyjny zamknęła ustawa sejmowa o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z 5 września 2008 roku. Uczelnia rozpoczęła działalność 1 stycznia 2009 roku. Rektorem szkoły został prof. Włodzimierz Kiernożycki. 

Jak informują przedstawiciele ZUT, w murach kilkunastu obiektów dydaktycznych nowej uczelni studiować będzie około 17 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Opiekować się nimi będzie ponad 1100 nauczycieli akademickich, w tym prawie 280 pracowników z tytułem naukowym profesora i stopniem naukowym doktora habilitowanego. 

W strukturach ZUT znajduje się 10 wydziałów: Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Ekonomiczny, Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Wydział Techniki Morskiej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej. Prowadzonych jest na nich w sumie 35 kierunków studiów.

ZUT oferuje pełen zakres kształcenia akademickiego: studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie), jednolite studia magisterskie oraz studia III stopnia (doktoranckie) oraz szeroki wachlarz studiów podyplomowych.

Uniwersytet ma 17 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, 9 - doktora habilitowanego oraz uprawnienia do występowania o tytuł naukowy profesora w zakresie: elektrotechniki, informatyki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii chemicznej, technologii chemicznej, rolnictwa, agronomii, rybactwa oraz technologii żywności i żywienia. 

„Połączenie tak dużych organizmów nie było zabiegiem łatwym, ani krótkim w czasie. Sukces nie przyszedł łatwo. Rozpoczęcie działalności z początkiem roku 2009 umożliwiła wielomiesięczna i o pionierskim charakterze praca kilkunastu zespołów eksperckich. Wszystkim składam słowa podziękowania. Najbliższe miesiące to nadal czas wytężonej pracy” - napisał na stronie uczelni rektor prof. Włodzimierz Kiernożycki.

Oficjalną inaugurację uczelni uświetnią dwa wykłady: „Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – uczelnia nowoczesna z tradycjami” oraz „Uniwersytet – konserwatywna innowacja”.

źródło: PAP – Nauka w Polsce
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->